Návod na údržbu nábytku a podmínky užívání / výjimky z reklamací

společnosti C. I., s.r.o. IČO: 25527126

 

Údržba a čištění použitých materiálů v interiérech

Požadované interiérové prostředí pro instalaci a používání nábytku.

Minimální teplota prostředí 10 °C, maximální teplota 35°C
Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C
Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 %
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %
Doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 %
Dokončené podlahové krytiny

 

Kovové konstrukce

Údržba

Konstrukční prvky jsou povrchově upraveny přírodní anodickou oxidací nebo komaxitem, tj. vypalovaná prášková barva.

Obě tyto povrchové úpravy zajišťují dokonalou antikorozní ochranu.

V případě mechanického poškození povrchu, lze místo opravit autolakem stejné barvy.

Při čištění používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abraziva.

Upozornění

Nepřekračujte běžnou vlhkost v místnosti 30-65%. Při vyšších vlhkostech může kovový nábytek korodovat. Nábytek do prostor se zvýšenou vlhkostí musí mít toto označení a upozornění, že je určen do těchto prostor a vztahují se na něj jiné podmínky.

 

Umacart / HPL / lamináty / kompaktní desky

Údržba

Tyto materiály jsou lehce udržovatelné a čistitelné. Malá znečištění se dají zpravidla odstranit utřením měkkým, čistým hadříkem a teplou vodou s přidáním mýdla nebo běžného čistícího neabrazivního prostředku například saponátu.
Rozsáhlejší znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi, jako je aceton, líh, benzín apod. Je doporučeno očistit nejprve menší část, pakliže nevznikly viditelné změny na povrchu, je možné čistit větší plochy.

Upozornění

Pro speciální kompaktní desky s ochrannou UV vrstvou platí upravené podmínky čištění. Doporučené jsou čističe na bázi alkoholu – isopropylalkoholu. Nesmí se používat brusné nebo drhnoucí prostředky. Odstranění zbytků silikonu na povrchu lze provádět až po zaschnutí.

 

Masivní nábytek a nábytek z přírodních masívních dýh

Údržba

Na dřevo má nepříznivý vliv nadměrné vlhko, teplo a sluneční záření, proto už při rozmisťování nábytku v interiéru zvážíme dostatečný odstup od těchto škodlivých zdrojů. Přirozenou vlastností dřeva je reagovat také na střídající se vlhko a teplo v místnosti vzhledem k ročnímu období. Potřebuje dýchat, ale musí také obsahovat určitou dávku vlhkosti, jinak začne vysychat, praskat a někdy i deformovat se.  Udržujte relativní vlhkost v místnosti na optimálních 45 – 65 % při teplotě 20°C a musíte o nábytek pravidelně a preventivně pečovat. Zajistěte pro výrobky takové prostředí, jak je zde uvedeno. Dřevo je přírodní materiál proto neopomeňte, že kolísáním teploty a vlhkosti podléhá změnám – probíhá podmíněné vzájemné působení materiálu a klimatu. Na dlouhodobé změny dřevo reaguje citlivě. Při nízké vlhkosti, zejména v zimě, reaguje dřevo ve vnitřních prostorech sesycháním, objevují se trhliny, spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích. Při vysoké vlhkosti nad 50% reaguje dřevo bobtnáním, dochází k zvlnění plochy, kroucení dřeva, změně rozměrů velikosti výrobků a jejich částí. Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí.

U dýhovaného a masivního nábytku nelze zajistit rovnoměrnost barvy a kresby, protože se jedná o přírodní materiál. Změna struktury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou vadou, ani důvodem k reklamaci.

Pro prostory se zvýšenou vlhkostí objednávejte vždy výrobky se zvýšenou odolností proti vlhkosti a toto uveďte v objednávce. Novostavby a rekonstrukce bytů a domů zejména po dobu jednoho roku od dokončení intenzivně a pravidelně větrejte. U bytů či domů určených k pronájmu, které jsou po určitý čas neobývané či při Vašem dlouhodobém pobytu mimo byt, zajistěte dostatečné a pravidelné větrání bytu.(Myslete na to, co zejména bylo výše uvedeno s ohledem na použité materiály a zateplení domů). Pokud se stane, že v interiéru jsou výrobky vystaveny nečekaně vodě (např. vylití vody či jiné tekutiny na dřevěnou podlahu, schody, dveře a zárubně) ihned ji vytřete do sucha. V zimním období kdy dochází k nízké vlhkosti, zajistěte dostatečnou vlhkost zvlhčovači. Kdykoliv zjistíte zvýšenou vlhkost v interiéru, dostatečně větrejte, zjistěte co to způsobilo a přijměte opatření, které tomu do budoucna zabrání. Prevence je lepší než „reklamace“ Výše uvedené informace nejsou založeny pouze na zkušenostech C.I., s.r.o., při jejich sepisování bylo využito stavebních a hygienických norem ČSN EN, DIN 68706, odborných referencí a článků, podkladů výrobců materiálů a výrobků ze dřeva, materiálů, norem a doporučení našich dodavatelů.

Základem je každodenní opatrnost při používání nábytku, veškeré skvrny od nápojů, mastnoty, alkoholu a podobně musíme odstranit okamžitě. Na stůl nepokládáme mokré nebo horké nádobí, neposunujeme po povrchu keramické nádobí a předměty s drsným dnem. Používáme podložky.

Ze dřeva pravidelně odstraňujeme prach pomocí suchého měkkého hadříku, který můžeme jen velice lehce navlhčit. Nadměrná vlhkost způsobí praskliny, puchýře, změnu barvy dřeva a může narušit lepené spoje. Dají se koupit vlhčené ubrousky na ošetřování dřeva, jsou velmi vhodné pro pravidelnou základní údržbu a odstranění prachu. Navíc na povrch nábytku nanesou tenký film ochranného prostředku, který zabrání poškození dřeva vodou i mírným mechanickým opotřebením.

Na trhu je řada speciálních prostředků, ale vždy je nutné pořádně prostudovat jejich etiketu a vybírat pouze ty, které jsou určeny opravdu výhradně na dřevo. Držíme se pokynů v návodu, rozhodně neimprovizujeme.

Upozornění

Nikdy nestavíme dřevěný nábytek poblíž topení, krbu, na přímé sluneční světlo, ani ke zdroji vody.

Nikdy na dřevěný nábytek nepokládáme horké nádobí, jídlo a nápoje.

Nikdy dřevěný nábytek neumýváme vodou.

Nikdy na dřevo nebereme silné čistící prostředky, dezinfekce, bělidla a rozpouštědla, i když je takový prostředek označen jako univerzální, není vhodný na aplikaci na dřevo.

Nikdy nepoužíváme abrazivní prostředky, dojde k narušení povrchové struktury dřeva nebo k poškrábání laku.

 

Nábytek s povrchovou úpravou lakem nebo barvou

Údržba

Nábytek je nalakován polyuretanovými, akrylátovými a jinými laky. Vnitřní plochy mohou být opatřeny lakovanou folií. To zaručuje odolnost proti působení vody po potřísnění, pokud je bezprostředně plocha nábytku osušena. K odstranění prachu a lehkého znečistění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem. Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečistění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

Při použití ostatních komerčních prostředků na čistění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku. V žádném případě nesmí být použity pro ošetření bílých, nebo světlých ploch barevné čističe nebo politury a jiné přípravky obsahující olej. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění. Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu nábytku).

Upozornění

Nábytek vyrobený z přírodních materiálů jako je masiv nebo dýhovaná DTD časem mění barvu v závislosti na množství světla a  v závislosti na chemických změnách ve dřevě. Po dlouhodobém zakrytí některých částí nábytku, např. tiskárny, květináč apod. dojde k rozdílu barevnosti mezi zakrytou částí a nezakrytou.

U nábytku vyrobeného z přírodních materiálů jako je masiv nebo dýhovaná DTD, který je lakován barvou může dojít k vykreslení spojů dýh, masívních lamel nebo prasklinkám těchto spojů v závislosti na chemických změnách ve dřevě a z důvodů změn vlhkosti prostředí.

Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci nábytku.

 

Nábytek s povrchovou úpravou olejem

Údržba

Dřevěné části nábytku jsou již z výroby ošetřeny kvalitními přírodními oleji. Přesto je potřeba dřevo pravidelně ošetřovat, aby si uchovalo krásný vzhled a aby bylo odolné vlivům prostředí.
Údržba povrchů s úpravou olejem je stejná jako při lakovaném nábytku. Nesmí být čištěno saponáty, které vymývají olej a vosk z materiálu. V tomto případě hrozí narušení povrchové celistvosti nátěru a poškození dřeva vodou a mechanickým užíváním. Pro čištění používejte výhradně prostředky určené pro olejové nebo voskované povrchy a držte se návodu výrobce.
Pro oživení povrchu je doporučeno v případě potřeby opakovat nános olejové vrstvy. Musí být dodrženo stejné nebo podobné složení oleje, tvrdooleje nebo případně vosku.

 

DTDL laminované povrchy

Údržba

Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat. Povrch Laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky, jež neobsahují žádné abrazivní částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité.
Pro více informací nás kontaktujte.

Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Při denním užívání by měly být dodrženy následující zásady:
Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením.
Vždy používejte popelník.
V zásadě by povrch laminátů neměl být používán jako podklad pro krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném
laminátu.
Vždy používejte krájecí prkénko.
Není vhodné odkládat horké nádobí jako např. hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch, neboť
vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Použijte vždy tepelně-izolační podložku.
Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substancí na
povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a
zcela odstranit.
Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení.

 

Nerezové dřezy

Údržba

Na nerezovém dřezu se brzy objeví skvrny po zaschlých kapkách vody a otisky prstů.
Místo drátěnky čistěte dřez bavlněným hadříkem.
Nerezová ocel je citlivá na rýhy a škrábance, kterých ji bohužel ani při větším snažení nezbavíte. Proto ať už je dřez špinavý jakkoliv, přistupujte k jeho čištění jemně. Pokud dáváte přednost houbičce, zvolte jemnější stranu, ne tu hrubou. Ve specializovaných eshopech, nebo přímo u výrobců poté můžete zakoupit i speciální čisticí prostředky určené pro povrchy z nerezové oceli. Obyčejný prostředek, který používáte i na nádobí, zanechá na dřezu nevzhledné šmouhy. Ten speciální naopak nerezový povrch vyleští a opatří ho ochrannou vrstvou.

 

Dřezy z kompaktních materiálů, keramické nebo z kamene, typ Granit apod.

Údržba

Základem je časté a pravidelné čištění dřezu, které je vhodnější než méně časté jednorázové “drhnutí”. Skvrny objevující se na dřezu, jsou vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Na něm se snadno udržují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno atd., a tím kazí vzhled dřezu. Proto by se měl dřez umýt a vysušit po každém použití. Pokud usazeniny na dřezu přetrvávají, je nutno použít prostředek na odstranění vodního kamene. Také možno vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene. Ten se potom snadněji odstraní pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.

Pro odstranění každodenních stop používání dřezu se používá měkká látka nebo houbička a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny se odstraní pomocí houbičky, a aktivního čističe, např. Franke Twister nebo Franke Sunshine, TORO, CIF… Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, třeba naplnit dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechat působit přes noc. Poté roztok vypustit a dřez pečlivě vypláchnout. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní údržbu dřezu.

V případě neustálých opakujících se rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za sítkem u dřezové vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, zbytky písku, malty….), které způsobují znečištění vody a následného vzniku rezavých skvrn.

Upozornění

Granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud se ale bude manipulovat po jeho povrchu kovovými hrnci a pánvemi atd…, mohou zanechat na dřezu kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžou se odstranit krouživými pohyby houbičky a čisticím prostředkem na dřezy.

Vyhýbejte se pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou poškodit nebo i naštípnout povrch.

Co nedělat

nepoužívat kovové čistící houbičky a drátěnky

nezanechávat dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby

nezanechávat ve dřezu vlhké čistící houbičky a hadříky přes noc

zamezit dlouhodobému styku s bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami, s louhem sodným (čističe odpadu) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý

přes vysokou odolnost (vydrží až 280oC) nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako prostor ke chlazení horkých předmětů

nepoužívat dřez ke krájení potravin, k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu

 

Ochrana a údržba umělého kamene typu Corian, Coralit, Hanex, Staron apod.

Údržba

Pracovní deska z umělého kamene má po instalaci jemně lesklý saténový povrch, který se používáním dále zjemní. Aby získaný lesk umělého kamene vznikal rovnoměrně, je nutné alespoň ze začátku 1x za měsíc použít jemný bělicí prášek (Ajax) nebo jemný brusný krém (Cif) a vlhkou houbičkou očistit plochu krouživými pohyby. Nakonec opláchnout teplou vodou a osušit suchou utěrkou.
Běžná každodenní péče o dřez a pracovní desku z umělého kamene je velmi jednoduchá.
Většinu nečistot lze z povrchu jednoduše odstranit pomocí houbičky nebo utěrky a použít přitom mýdlovou vodu nebo běžný saponát. Nepoužívejte plastové drátěnky! Pravidelnou péčí o Vaši pracovní desku či dřez z umělého kamene předejdete zdlouhavému odstraňování nánosů zaschlých nečistot.
Pokud na povrchu zůstanou skvrny i po umytí běžným prostředkem, použijte čisticí prostředky na bázi amoniaku (Bref Power). Nepoužívejte prostředky s čpavkem určené na okna!
Pro odstranění jemných škrábanců nebo stop po hrncích použijte jemný brusný kuchyňský krém (Ajax) nebo krém (Cif). Naneste na povrch a pomocí houbičky (celulózové) s abrazivní vrstvou krouživými pohyby škrábance odstraňte. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte
teplou vodou, vytřete do sucha a přeleštěte měkkým vlhkým hadříkem.
Pokud se Vám ve dřezu z umělého kamene vytvoří usazenina vodního kamene, můžete použít prostředky určené na odstranění vápenitých usazenin. (Cillit, Real…)
Občas vyčistěte svůj dřez nebo umyvadlo z umělého kamene naplněním roztoku vody abělícího prostředku (5­10ml Domestos Univerzal pro kuchyně) a nechte 15 minut působit (v případě silných skvrn přes noc), potom stěny a dno umyjte. Dřez získá svou původní zářivou
barvu.
Při nehodách, jako je rozlití silných kyselin, odlakovačů barev nebo různých druhů čistidel, povrch okamžitě opláchněte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud se Vám převrhne lak na nehty, lze jej jednoduše odstranit bezacetonovým odlakovačem. Nezjištěné nebo dlouhotrvající vystavení povrchu chemikáliím jej může poškodit.
I když kompaktní materiály jsou nenasákavé, doporučuje se nenechávat dlouho rozlité tekutiny na desce.
Umělý kámen je velmi odolný a dobře odolává vysokým teplotám, přesto je důležité dodržovat následující zásady:
Pod horké hrnce vždy používejte plastové, dřevěné nebo gumové podložky.
Kuchyňské mlýnky podkládejte podložkami.
Nikdy nekrájejte nožem přímo na desce, ale použijte krájecí prkénka.
Pokud lijete do dřezu vřelou nebo horkou vodu, vždy mějte současně puštěnou z kohoutku i vodu studenou.
Vyvarujte se posunování nádob z pálené hlíny a litiny po pracovní desce.
Pokud dojde k vážnějšímu poškození (nárazem, teplem nebo působením chemikálií), nic není ztraceno, protože možnost opravy bez viditelného spoje dává kompaktním materiálům vysokou životnost. Pro Vaši spokojenost je možné desku i přebrousit a přeleštit pro obnovu původního
vzhledu.

 

Baterie běžné a směšovací

Údržba

Užití výrobku vodovodní směšovací baterie pro domácí nebo pro laboratorní použití jsou určeny pro instalaci na vodovodní rozvody v interiérech staveb pro směšování teplé a studené vody. U pákových baterií zvednutím páčky nahoru docílíte průtoku vody. Směrem zleva doprava dochází k míšení teplé a studené vody. Technické údaje Doporučené hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku: – maximální teplota vody 65°C – pro běžný provoz se doporučuje teplota do 60°C – maximální tlak 5 bar (0,5 MPa). V případě, že by tlak přesáhl hodnotu 0,5 MPa (5 bar), doporučujeme nainstalovat redukci tlaku. Dále je třeba se vyvarovat velkých tlakových rozdílů na přívodu teplé a studené vody. Instalace Montáž jednotlivých výrobků musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou! Doporučujeme svěřit montáž odborné instalatérské firmě. Při montáži používejte pouze patřičné nářadí, na škody způsobené neodbornou montáží nebude brán zřetel! Před vlastní montáží baterie důkladně vyčistěte rozvod vody. Než přistoupíte k instalaci výrobku, nechejte potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily případné usazeniny a nečistoty. V každém případě doporučujeme instalovat filtry k přívodu vody, aby se zamezilo zanesení výrobku nečistotami i v budoucnu. Stojánkové baterie je nutné připojit pomocí flexi hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky (nejsou součástí balení) pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě montáže bez sítek pozbývá baterie záruku na vady způsobené mechanickými nečistotami. Vývod na teplou vodu instalujte při čelním pohledu vlevo a vývod na studenou vodu vpravo. Před kontrolou ovládacího mechanismu na těsnost odšroubujte a zkontrolujte perlátor. Konzervační tuk důkladně propláchněte horkou vodou. Po dokončení instalace baterii řádně propláchněte. První puštění vody provádějte s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprškou. Po odpuštění cca 5 litrů vody uzavřete páku a našroubujte perlátor nebo spršku. Prvních čtrnáct dní provozu při každém použití pro pitné účely odpusťte vodu, aby se baterie řádně propláchla. Údržba a péče Baterie vyžadují pravidelné ošetření a lze jej velmi snadno poškodit jak mechanicky, například prostředkem s abrazivní (brusnou) složkou. Na čištění vodovodních baterií a ventilů používejte výhradně vodu a neutrální saponáty za použití pryžových mycích hub a pro vysoušení měkké hadříky. Alkohol, rozpouštědla a čisticí prostředky, obsahující kyselé nebo agresivní komponenty, antikorozní prostředky, brusný papír nebo drátěnky jsou nepřípustné, jelikož by mohly nevratně poškodit povrch Vaší vodovodní baterie! Po použití očistěte baterii vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou nebo malým množstvím neutrálního tekutého mýdla, opláchněte čistou vodu a otřete do sucha. Při otření po každém použití se nebude na povrchu baterie usazovat vodní kámen. Zvláštní péči mimo běžného pravidelného čištění věnujte perlátoru, abyste se vyhnuli usazeninám vodního kamene a případným hnilobám. Postupujte následovně: patřičným klíčem povolte objímku perlátoru, poté vyjměte těsnění a vlastní perlátor, vypláchněte perlátor pod tekoucí vodou, případně odstraňte usazeniny. Po vyčistění zkompletujte části v obráceném pořadí.

 

Potahové materiály – látky

Údržba

Veškeré skvrny a flíčky, které užíváním zákonitě vzniknou, odstraňujeme neprodleně, okamžitě a hned. Pokud je znečistění způsobeno politím, nejdřív odsajeme čistým, suchým, světlým hadříkem veškerou vlhkost. Pak si připravíme roztok z vody a neutrálního mýdla a pomocí houbičky tzv. suchou pěnou čistíme skvrnu od okraje do jejího středu. Používáme jen lehce navlhčený hadřík nebo houbu, tkanina nesmí být promočená. Voda by způsobila změnu barvy čalounění, hlavně dodatečné vysychání by udělalo na potahové látce mapy.

Lze si také pořídit speciální přípravky na čištění čalouněného nábytku, ale i tady je nutné pořádně prostudovat jejich etiketu a vybírat pouze ty prostředky, které jsou na daný materiál vhodné.

Dále je nezbytné zhruba jednou týdně odstraňovat prach. Použijeme k tomu vysavač nastavený na minimální výkon a nasadíme speciální hubici na vysávání textilií, pokud ji náš přístroj má ve výbavě. Vysáváme šetrně a jemně.

Upozornění

 

Potahové materiály – kůže, umělá kůže, koženka

Údržba

Kůži stačí jednou za týden přetřít vlhkou houbičkou nebo hadříkem a jednou za měsíc vetřít speciální krém nebo pastu na kůži. Každého půl roku je potřeba celkově vyčistit a naimpregnovat. Jen tak bude nábytek potažený kůží i po letech vypadat jako nový a nebudou na něm praskliny ani stopy po častém používání. Speciální přípravky na promazání, čistění a impregnaci kůže jsou běžně na trhu k zakoupení. K dostání jsou i tzv. gumy na vyčištění stop po propiskách. Pozor ale na fixy a lihovky, ty jsou neodstranitelné.

Nikdy nestavíme čalouněný nábytek poblíž topení, krbu, na přímé sluneční světlo, ani ke zdroji vody.

Nikdy čalouněný nábytek nedřeme, nekartáčujeme ani neklepeme.

Nikdy nepoužíváme nevhodné chemikálie, rozpouštědla, ředidla na bázi benzínu, petroleje nebo alkoholu. Mohou poškodit barvu a kvalitu potahové látky i vnitřní výplň.

Nikdy zbytečně nemáčíme vodou.

 

Prohlášení o odpovědnosti za použití výrobku

Výrobce a ani dodavatel neodpovídá za následující

Poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahování do jednotlivých částí výrobku.

Poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním.

Poškození způsobené zvýšenou nebo sníženou vlhkostí prostředí místností s nábytkem.

Mechanická poškození nárazem, nesprávným používáním nebo nesprávným nastavením výšky.

Mechanická poškození nadměrným dynamickým zatěžováním nebo hrubým zacházením.

Zjevné vady výrobku neuplatněné do 5ti dnů od převzetí.

Používání výrobku jiným způsobem, než ke kterému je určen. Výrobek může být užíván jen k účelům, pro které je navržen. Nesedejte, nestoupejte a nevěšte se na stolový nábytek, skříňky, kontejnery, parapetní desky, police apod. Nepřetěžujte nábytek. Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nosnost jednotlivých polic je 15kg/jednu polici, do maximální délky 60cm, nad 60cm nosnost polic bez podpěr úměrně klesá. U zásuvek skříní, kontejnerů a výsuvných rámů je povolené zatížení 15kg (pokud není uvedeno jinak). U malých zásuvek stolů, nočních stolků a výsuvných polic je povolené zatížení 10kg.

Ve výrobcích neskladujte chemické, zapáchající nebo jinak agresivní látky, pokud k tomuto účelu nejsou vysloveně určeny /např. speciální laboratorní nábytek/.

Uživatel provádí po delším užívání /tj. nejdéle po půl roce/ kontrolu a běžnou údržbu ovládacích a funkčních mechanismů. Jedná se především o seřízení dveřních závěsů, seřízení mechanismů posuvných dveří, seřízení napínacího kování, promazání zámků, pohyblivých a vodících elementů vhodným olejem /např.WB40/, dotažení uvolněných šroubů a kontrolu stability nábytku.

Chci cenovou nabídku zdarma pro můj projekt. Klikněte zde.

Open chat