SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas společnosti C. I., s.r.o., se sídlem Zbýšov č. 1, 683 52, Česká republika, IČO: 25527126, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30612 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

akademický titul

jméno a příjmení

název společnosti, IČO, DIČ

adresa fakturační

adresa dodací

telefonní kontakt

e-mail

 

Účel zpracování dat: cenová nabídka, rozpočet, smlouva, objednávka, prodej zboží a služeb, včetně fakturačních a dodacích dokladů

Zpracovávaná osobní data: akademický titul, jméno a příjmení, název společnosti, IČO, DIČ, adresa fakturační, adresa dodací, telefonní kontakt, email

Doba uchování osobních dat: po dobu 2 let

Příjemci osobních dat jsou: pracovníci Správce, externí pracovníci dopravy, externí montážní pracovníci, externí pracovníci subdodavatelských firem Správce, externí účetní firma

Příjemci osobních dat mohou být: případně další poskytovatelé služeb, které však v současné době společnost nevyužívá

 

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 – vzít souhlas kdykoliv zpět

 – požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává

 – požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 – vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 – požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

 – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil/a svým níže uvedeným podpisem. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na c-i@c-i.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti C. I., s.r.o., se sídlem Zbýšov č. 1, 683 52, Česká republika, IČO: 25527126 s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.

 

Chci cenovou nabídku zdarma pro můj projekt. Klikněte zde.

Open chat